Actueel

Admin
10:46 | 09-03-2017

Resultaten woningvoorkeuren

Resultaten woningvoorkeuren
Op ons verzoek om aan te geven naar welke woningtypes en plattegronden de voorkeur uitgaat, is door heel veel mensen enthousiast gereageerd. Hieronder vindt u een paar feiten en cijfers op een rij:

- Er zijn 650 personen die zich (opnieuw) hebben aangemeld als geïnteresseerde voor Klein Where
- In totaal zijn er bijna 1505 'woningvoorkeuren' geregistreerd.
- Voor de rug-aan-rug-woningen (type E) bestaat met ruim 248 geïnteresseerden de meeste belangstelling.
- Direct gevolgd door type B met ongeveer 175 geïnteresseerden.
- Voor de dijkwoningen (type D) hebben we gevraagd om uw voorkeur aan te geven voor een indelingsvariant. Voor de variant met een entree aan de voorzijde en achterzijde bestond de meeste interesse. Deze variant werken wij nu verder uit. Zie de afbeelding hiernaast.
- Voor de rijwoningen van 5,4m en 6m breed (types B en C) hebben wij u gevraagd om aan te geven of u voorkeur uit zou gaan naar een 1e verdieping met een badkamer aan de voorzijde of een badkamer in het midden. Hier bleek geen duidelijke voorkeur, het aantal geïnteresseerden was ongeveer gelijk verdeeld. Wij werken beide varianten verder uit, waarbij de variant met badkamer aan de voorzijde de standaard variant wordt en de andere variant als optie gekozen kan worden. Dit omdat zowel type B1 al C1 een lichte voorkeur genoten boven de types B2 en C2.



Plattegrond Begane grond

Stand van zaken ontwerp woningen
Sinds de laatste nieuwsbrief zijn we weer een stap verder met de uitwerking van het plan. Behalve de plattegronden, krijgen ook de gevels steeds meer vorm. Hieronder ziet u een afbeelding van een reeks rijwoningen van 6m breed (type C).

Plattegrond Begane grond

In deze afbeelding ziet u feitelijk alle 'ingrediënten' die de architect gebruikt in zijn ontwerp: verschillende kleuren baksteen, keimwerk (een soort witte mineraalverf), verschillende maten kozijnen, omlijstingen om de voordeuren, dakkappellen en topgevels. Deze ingrediënten worden ook voor de andere woningtypes gebruikt. Zo ontstaat er een gevarieerd gevelbeeld.

Planning
Zoals we in de vorige nieuwsbrief hebben aangegeven, moet eerst het uitvaartcentrum dat momenteel op het bedrijventerrein is gesitueerd, verhuizen naar de overkant (nabij de begraafplaats) voordat we kunnen starten met bouwen. Op 12 december is gestart met de voorbereiding van de bouwwerkzaamheden van het uitvaartcentrum door aannemersbedrijf J.M. Putter. Goed nieuws dus voor Klein Where! Als we geen al te strenge winter krijgen, zal het nieuwe uitvaartcentrum in de zomer gereed zijn. Na de zomer kan het uitvaartcentrum dan verhuizen naar de nieuwe locatie, en de sloop van het huidige uitvaartcentrum aanvangen.

Ondertussen is de gemeente druk bezig met het bouwrijp maken van Klein Where: de sloop is deels afgerond en de paalresten die in de weg zitten worden begin volgend jaar verwijderd.

U staat overigens al geregistreerd als geïnteresseerde. Als u bovenstaande link niet gebruikt en geen voorkeur opgeeft, blijft u toch geregistreerd. U komt bij de toewijzing dan echter niet in de eerste groep gegadigden terecht.

Verkoop woningen
Wij worden vaak gevraagd wanneer we starten met de verkoop van de woningen in Klein Where. Dit zouden we het liefst zo snel mogelijk doen, maar voordat we kunnen beginnen met bouwen moet eerst de grond 'bouwrijp' zijn. Dat hebben we in vorige nieuwsbrieven al uitgebreid toegelicht. Naar verwachting zal de grond niet voor eind 2017 bouwrijp zijn. Om ervoor te zorgen dat we – zodra we de woningen hebben verkocht – ook zo snel mogelijk kunnen beginnen met bouwen - zullen we pas omstreeks mei 2017 in verkoop gaan met de eerste fase. In het voorjaar (februari/ maart) maken we wel al wat meer informatie bekend over de specifieke woningtypes. Via de website houden wij u uiteraard op de hoogte van de voortgang.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Erik Schimmel
Verkoopmanager

 erik.schimmel@am.nl

Erik Schimmel
Ligging van het project