Stappenplan Klein Where

Stap 1 - Onderzoek haalbaarheid

Via een digitale enquête hebben we onderzoek gedaan naar uw woonwensen en die van andere belangstellenden. Met de uitkomst van deze enquêtes is het stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt. In december 2015 hebben AM, Linden Groep en de gemeente een overeenkomst afgesloten over de ontwikkeling van Klein Where.

Indicatie:
sept 2013 - dec. 2015

Stap 2 - Vervolg ontwikkeling

We gaan verder de uitwerking van het plan: het bestemmingsplan is inmiddels in procedure en samen met de architect werken we aan de ontwerpen van de woningen.

De gemeente is druk bezig met bouwrijp maken van het terrein, dat wil zeggen slopen van een groot deel van de bestaande panden, sanering, versterking van de waterkering en verplaatsing van het uitvaartcentrum.

Indicatie:
jan. 2016 – dec. 2017

Stap 3 - Verkoop en realisatie

Afhankelijk van onder andere de bestemmingsplanprocedure en het bouwrijp maken door de gemeente, zullen we naar verwachting omstreeks het voorjaar van 2017 starten met de verkoopactiviteiten. Op deze manier kunnen we dan eind 2017 – zodra de grond bouwrijp is en er voldoende woningen zijn verkocht - starten met de bouw van de eerste fase.

Indicatie:
eind 2017 – 2019

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Erik Schimmel
Verkoopmanager

 erik.schimmel@am.nl

Erik Schimmel
Ligging van het project